Home  
Wednesday, 19 February 2020

Velkommen til 

manuellterapeut.no & osteopat.no

                                          


 

     

 

  For Fysioterapi  & Manuellterapi sms til 91523170

  Fra 1. januar 2006 trengte ikke pasienter henvisning fra lege lengre for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. 

 https://www.manuellterapi.no/infoside/om-manuellterapi/. For fysioterapeuter  er det fra 2018.

  https://www.manuellterapi.no/aktuelle-saker/bortfall-av-krav-til-henvisning-til-fysioterapeut/ 

Men forventer at det er greit å kontakte din fastlege. Da det ved behov er et lovpålagt krav til samarbeid 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-01-1334

 

Arena for Helse  som er Oppsal Fysikalse Institutt  ( OFI) sitt   tilbud  på Oppsal Arena Vetlandsveien 49 og Osteopaten Oppsal med over 60 år med fagutvikling på Oppsal  gir et  et individuelt og  gruppe tilbud primært på  Oppsal Arena . I 2020 vil det være en økt  aktivitet  og  på Oppsal  Samfunnshus Vetlandsveien 99-100 og da med OFI/ Oppsal fysikalske som begrep/ navn. Så sjekk om du skal til 49 eller  99-100

 

 

 

             Image  Arena for Helse og Oppsal Fysikalske Institutt

Oppsal-Arena Vetlandsveien 49 Senter for  fysioterapi - manuellterapi - kroppspsykoterapi

Manuellterapeut spes. idrett og allmenn fysioterapi Bernt Halvorsen   sms 91523170

 Manuellterapi og opptrening . Bruk helst sms på  91523170./ E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Må prøve  flere  ganger og  helst SMS/ ring  på en mandag  tirsdag torsdag. 

Kroppspsykoterapi/ traumesensitivterapi: Å se på sammen mulige sammenhenger mellom anspenthet, pust, bindevev, stemme, bevegelse, følelser ,det  autonome nervesystemet, samt  reaksjoner og             handlinger.

Sammarbeider med psykomotorisk og manuellterapi fysioterapeut med avtale                                            Jocelyn Atyeno Atubo Løvik – 468 92 583  på Lambertseter fysikalske , 

:  

 

   

 
 Arena for Helse gruppe aktiviteter

 Sted: Oppsal Arena for Helse, Vetlandsveien 49

Mindfullness  Qigongyoga  livsstyrke/mindfullness & bevegelsesinnsiktskurs  Tirsdager  fra 20.00 ( eventuelt torsdager)

Leddvern- fallforebygging-Qigong/Taji  Etter avtale Torsdager fra 11.00 I 2020 i Bøler  Kirke ( konfirmasjonssalen)

Opptrening Instruksjon i "liten" treningssal eller MTT , redcore eller pilatesreformer tilbud.

Tilpasser kurs eller lager nye kurs for  hjerte lunge  revmatisme og parkinson pasienter etter avtale.

 

Oppsal fysikalske  aktiviteter kaller vi primært delen på Samfunnshuset

 Sted:   Oppsal senter Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/100

Leddvern og Fallforebygging       Mandager fra 11.30 kursstart  andre uke i  januar/ første mandag i sept.                                                             men deltagere  kan begynne  når som helst i terminen koster 800 pr                                                                   termin pluss for en undersøkelse og admnistrasjon 150-200 kr


Fallforebyggende trening             Mandager fra 10.15  bare kom  1015 koster   kr 200/300 pr  semester                                                                  Gruppen er  tilpasset  både  de med nevrologiskevansker og ledd plager                                                           Det  utføres en undersøkelse for å øke tilbudets individuelle  tilpassning 

  

 

 

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene ( NFF notatet notatet som dette  er knyttet  til ble sist endret 11. november 2019.) 

                                                        

 


 

 

 

                                                                        


 

 

 

 


<!--[endif]-->